top of page
büyüklere hürmet.jpeg

Değerler Eğitimi

Bir Çiçek Koleji Anaokulu

Değerler Eğitimi Programımızda neler var ? 

Değerler, iyi bir karakter yapılanmasının temel taşlarıdır. Doğru kararlara, ideal ve arzu edilen davranış ve yaşam biçimlerine ulaşmada yol göstericidirler. Hayatımıza anlam katan, bizi biz yapan özellikler, değerlerimizdir. Sahip olduğumuz sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, güvenilirlik,  empati gibi kişisel ve sosyal değerler, doğru -yanlış olarak ifade edilen ahlaki değerler, güzel-çirkin olarak ifade edilen estetik değerler, milli, manevi ve dini değerler kişiliğin geliştiği okul öncesi dönemde son derece önemlidir.

Okul öncesi çocuklar doğru ve yanlışı tam olarak ayırt edemezler. Bir çocuğa sofra adabı öğretilebildiği gibi, doğru ve yanlışı da nasıl ayırt edeceği öğretilebilir. Değer eğitimi doğru ve yetkin bir şekilde uygulandığında, kuşkusuz bireyin gelişimine önemli katkıları olacaktır. Ancak yanlış ve sistemsiz eğitim uygulamalarının sonucunda ya da hiç yapılmadığında mutsuz, yaşamı anlamlandırmada sıkıntı yaşayan yetişkinler ortaya çıkacaktır.

Değer bilincinin kişide çocukluk çağlarında oturtulmaya başlanmasının önemini bilerek, okul öncesi çocuklara yönelik bir “Değerler Eğitimi Programı“ uygulamaktayız.

Okulumuzda değerler eğitimi her gün grup etkinlikleri ve bireysel etkinlikler şeklinde uygulanmaktadır. Bireysel eğitimlerin içeriği velilerimizin bu konudaki talepleri alınarak uygulanmaktadır.

Değerler Eğitimi Programımızda;

  • Evrensel değerler

  • İnsani ve etik değerler

  • Toplumsal değerler

  • Farkındalık ve duyarlılık

  • Ahlaki ve toplumsal değerler

  • Dini değerler verilmektedir. 

dede-torun-.jpg

Değerler Eğitiminin bizim için önemi.

Okulumuzda değerler eğitimine büyük bir önem verilmektedir. Ülkemizin geleceğinin bu eğitim ile daha da güzelleşeceğini ve yarınlara daha umutla bakabilmemize vesile olacağına inanıyoruz. Milli ve manevi değerlerimizle yetişen, karşısındaki insana empati yapabilen, hakkını savunan ve hak yemeyen, karşısındaki insana ve canlıya saygı duyabilen ve merhametiyle karar verebilen yarınlarımız için çalışıyoruz. 

LOGO_Bir Äiáek Koleji Anaokulu_ok.jpg
bottom of page