top of page
veliler1_edited.jpg
LOGO_Bir Äiáek Koleji Anaokulu_ok.jpg

Neden BÇKA ? 

Bir Çiçek Koleji Anaokulu

Misyonumuz; 

Çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun bireyselleşmesini ve sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü adil bir eğitim sistemi olan “Montessori Eğitim Metodunu kullanarak, ödülün ve cezanın olmadığı, kendi iç disiplinini oluşturmuş, özgüven sahibi, kendisi, sosyal çevresi ve doğayla barışık kendi inisiyatifi ile karar verebilen. Milli ve manevi değerlerini bilen ve bunları özümsemiş çocuklar yetiştirmek için aileyle beraber çocuğa rehberlik etmek.

Montessori eğitimini Çiçeklerimiz ile buluşturuyoruz. 

Montessori, merak ve keşfetme yoluyla öğrenmekten uygulamaya geçen bir eğitim ve bakış açısıdır. BÇKA, Montessori ilkelerini hayatın ve yaşamanın birçok alanında uygulayarak çocuklara hizmet eder. Bu nedenle, Montessori yaklaşımını eğitimden insani nedenlere, araştırmaya ve daha geniş fiziksel ve sosyal çevreye kadar birçok düzeyde uygulamakla ilgilenenler için tanınmış bir eğitim modelidir.

BÇKA, her şeyden önce, çocukların gerçek potansiyellerini geliştirmelerine ve dünyada bir fark yaratmalarına yardımcı olmak için Maria Montessori'nin onu kıtalar ve kültürler arasında uyarlayan eğitim yaklaşımı aracılığıyla öğretmenleri ve aileleri güçlendirir.

Montessori, her çocuğun başarısı için her ortamda çalışır. Dünya değişti ama başarılı olmak için gerekenler, Maria Montessori'nin eğitim yaklaşımını yüz yılı aşkın bir süre önce oluşturmasından bu yana değişmedi: güçlü bir duygusal, davranışsal ve ahlaki temeli vardır. Montessori, çocukların doğruyu yanlışı bilen, kendine güvenen ve başkalarıyla bağlantı kuran, tatmin bulan ve dünyayla bağlantı kuran ve katkıda bulunan bireyler olmalarına yardımcı olur.

Montessori yaklaşımını birden çok düzeyde uygulamakla ilgilenenler için tanınan bir okuluz. BÇKA, Montessori yaklaşımını en üst düzeyde sadakatle uygulayarak öğretmenlerin dönüştürücü öğretimin ustaları olmalarını sağlamasıyla için çaba sarfeder. Öğretmenlerimiz, çocukların güçlü akademik ve yaşam becerileri, liderlik, öz disiplin, sorumluluk ve bağımsızlık geliştirmeleri için ilgi ve tutkularının peşinden gitmelerine yardımcı olur. BÇKA öğretmenleri uygulamalı, kendi hızına göre ilerleyen, iş birliğine dayalı ve eğlenceli öğrenme ortamları oluşturur; hayat boyu aktif bir öğrenci yaratmak için gerekli olan etmen budur.

BÇKA Montessori Öğretmen Eğitimleri, tüm çocukları ileriye taşırken öğretmenlerin her çocuğu yetenekli ve bağlantılı bir birey olarak yetiştirmesine yardımcı olur. BÇKA Montessori; ebeveynlere, okulun öğretmeni her çocuğun tam potansiyelini geliştirmede desteklediği konusunda güvence verir.

Değerler Eğitiminin bizim için önemi.

Okulumuzda değerler eğitimine büyük bir önem verilmektedir. Ülkemizin geleceğinin bu eğitim ile daha da güzelleşeceğini ve yarınlara daha umutla bakabilmemize vesile olacağına inanıyoruz. Milli ve manevi değerlerimizle yetişen, karşısındaki insana empati yapabilen, hakkını savunan ve hak yemeyen, karşısındaki insana ve canlıya saygı duyabilen ve merhametiyle karar verebilen yarınlarımız için çalışıyoruz. 

Vizyonumuz; 

Ödülün ve cezanın olmadığı çocuğun doğal hali ile eğitim alacağı hazırlanmış bir çevrede bu gelişime uygun materyaller ve müfredat programı sayesinde hem ruhsal hem de zihinsel olarak öğrencilerinin olgunlaşmasına ortam hazırlayan, bir okul olmak.

Bir Çiçek Koleji “Montessori Eğitim Metodunu kullanarak eğitimde yenilikçi bir yaklaşımla okul öncesi eğitimde kendi alanında lider olmayı amaçlamaktadır.

Bununla beraber anaokulundan liseye kadar uzanan eğitim kurumlarını Türkiye’de kurmak ve yaygınlaştırmak bu kurumlara öğretmen yetiştirmek ve materyal temin etmek.

Değerlerimiz; 

* Nezaket ve Zerafet  * Bağımsız Düşünebilme * Öz Disiplin

* İç Disiplin * Adalet ve Hakkaniyet

* Sürekli Gelişim * Maneviyat

BÇKA Orman Okulu

Erken çocukluk, bir çocuğun 6 yaşına kadar olan döneminde dilsel, sosyal-duygusal ve fiziksel gelişiminin hayatının diğer dönemlerine göre daha hızlı geliştiği, çocuklar için geleceklerine derinden ve uzun vadeli etki eden en önemli gelişim dönemlerinden biri.

Orman Okulu, düzenli oturumlarla bütünsel büyüme fırsatları sunan, çocuk merkezli, ilham verici bir öğrenme sürecidir. Oynamayı, keşfetmeyi ve risk almayı destekleyen uzun süreli bir programdır. Doğal bir ortamda öğrenenlerden ilham alan, uygulamalı deneyimler yoluyla güven ve benlik saygısı geliştirir.

Ekran Resmi 2018-10-18 20.40.13.png
bottom of page