top of page
online_ok_edited.jpg
LOGO_Bir Äiáek Koleji Anaokulu_ok.jpg

Online Eğitimlerimiz

Bir Çiçek Koleji Anaokulu

Orman Okulu Eğitimi nedir ? 

Orman Okulu, düzenli oturumlarla bütünsel büyüme fırsatları sunan, çocuk merkezli, ilham verici sürekliliği olan bir öğrenme sürecidir. Oynamayı, keşfetmeyi ve risk almayı destekleyen uzun vadeli bir programdır. Doğal bir ortamda öğrenenlerden ilham alan, uygulamalı deneyimler yoluyla güven ve benlik saygısı geliştirir.

Orman Okulu, yeni ve yaratıcı öğrenicileri desteklemek için öğrenme stillerini ve becerilerini sürekli geliştiren, dünya çapında binlerce eğitimli uygulayıcı tarafından paylaşılan bir gelişimsel gelişime sahiptir.

Süreç bilgi toplamanın ötesinde yardımcı olur ve kolaylaştırır, öğrenenlerin sosyal, duygusal, ruhsal, fiziksel ve entelektüel olarak gelişmesine yardımcı olur. Öğrencilerin bir şeyler denemeleri ve risk almaları için güvenli, yargılayıcı olmayan bir besleyici ortam oluşturur. 

Orman Okulu, dünya ile derin ve anlamlı bir bağlantıya ve bir öğrencinin dünyaya nasıl uyduğuna dair bir anlayışa ilham verir. Riske yaklaşımımız, öğrencilerin gerçek dünyadaki sorunları çözerek, özgüven ve direnç geliştirerek yeteneklerini sürekli olarak geliştirmeleri anlamına gelir. Riskin fiziksel zarar verme potansiyelinden daha fazlası olduğuna inanıyoruz, ancak daha bütünsel bir şey, yaptığımız her şeyde riskler var ve bunların üstesinden gelerek büyüyoruz.

Bu nedenle Orman Okulu, katılımcıların sağlıklı, dirençli, yaratıcı ve bağımsız öğrenenler olmalarına yardımcı olur.

Orman Okulu Akreditasyon

Kurumumuz Şile Kabakozda uygulama merkezi bulunan Orman Okulu Derneğine akreditedir. Eğitmenlerimiz, ilk yardım eğitimi almış 3. Seviye Orman Okulu Eğitmen eğitimlerini tamamlayarak Orman Okulu Lideri olmaya hak kazanmıştır. Belirlediğimiz Ormanlık alanımızın risk analizleri, Çed raporları hazırlanmış, flora ve fauna çeşitliliği çıkartılmıştır. Orman Okulu eğitimi ciddi ve sürekliliği olan bir süreçtir. Eğitimi alınmadan ve uygun kıyafetler olmadan çocukların ormanlık alanlarda bulundurulması risklidir ve doğru değildir. Bu eğitim ile alakalı seçim yapacağınız süreçlerde mutlaka bu hassasiyetlerini göz önünde bulundurmalısınız.

bottom of page